Gdańsk

Nasza firma posiada oddziały i biura handlowe na terenie całej Polski.

Dane oddziału

INS-EL – Biuro Handlowe Gdańsk

ul. Budowlanych 42

80-298 Gdańsk

T: +48 58 347 51 40

M: gdansk@ins-el.com.pl

Krzysztof Kłos

Z-ca Dyrektora Regionu Pomorze

T: +48 723 970 502

M: k.klos@ins-el.com.pl

Krzysztof Magier

Dyrektor Biura Handlowego Gdańsk

T: +48 723 970 540

M: k.magier@ins-el.com.pl

Mariusz Stachowicz

Dyrektor Rynku Teletechniki

T: +48 723 970 545

M: m.stachowicz@ins-el.com.pl

Piotr Derkowski

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 603 320 466

M: p.derkowski@ins-el.com.pl

Sprawdź adresy i dane kontaktowe pozostałych oddziałów: