Łódź

Nasza firma posiada oddziały i biura handlowe na terenie całej Polski.

Dane firmy

INS-EL Sp. z o. o. sp. k.

ul. Brzezińska 4

92-103 Łódź

NIP: 7282802196

REGON: 361464636

Nr KRS: 0000557284

Dane kontaktowe

T: +48 42 613 13 00

M: biuro@ins-el.com.pl

Oddział Łódź

Marek Lach

Dyrektor Rynku Inwestycji

T: +48 42 613 13 00 wew. 119

M: m.lach@ins-el.com.pl

Tomasz Zdanowski

Z-ca Dyrektora Rynku Inwestycji

T: +48 42 613 13 00 wew. 115

M: t.zdanowski@ins-el.com.pl

Doradcy Techniczno Handlowy w Centrali

T: +48 42 613 13 00 wew. 110

Marcin Gawryszczak

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 512 329 846

M: m.gawryszczak@ins-el.com.pl

Marek Mila

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 512 088 482

M: m.mila@ins-el.com.pl

Kamil Rogoś

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 519

M: k.rogos@ins-el.com.pl

Marcin Rutkowski

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 558

M: m.rutkowski@ins-el.com.pl

Krzysztof Włodarczyk

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 562

M: k.wlodarczyk@ins-el.com.pl

Szymon Jakubik

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 622

M: s.jakubik@ins-el.com.pl

Sprawdź adresy i dane kontaktowe pozostałych oddziałów: