Olsztyn

Nasza firma posiada oddziały i biura handlowe na terenie całej Polski.

Dane oddziału

INS-EL Oddział Olsztyn

ul. Piłsudskiego 72 hala nr 3

10-450 Olsztyn

Marcin Milczanowski

Dyrektor Oddziału Olsztyn

T: +48 723 970 579

M: m.milczanowski@ins-el.com.pl

Andrzej Kuligowski

Kierownik hurtowni

T: +48 723 970 585

M: a.kuligowski@ins-el.com.pl

Monika Nawojczyk

Kierownik Działu Sprzedaży

T: +48 723 970 596

M: m.nawojczyk@ins-el.com.pl

Mariusz Szapiel

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 576

M: m.szapiel@ins-el.com.pl

Daniel Czyjak

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 592

M: d.czyjak@ins-el.com.pl

Andrzej Zaroń

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 026

M: a.zaron@ins-el.com.pl

Sprawdź adresy i dane kontaktowe pozostałych oddziałów: