Warszawa

Nasza firma posiada oddziały i biura handlowe na terenie całej Polski.

Dane oddziału

INS-EL Region Mazowsze

ul. Dzwonkowa 49A

02-290 Warszawa

Piotr Wierzba

Dyrektor Regionu Mazowsze

T: +48 509 501 554

M: p.wierzba@ins-el.com.pl

Mirosława Brodowska

Specjalista ds. Ofertowania

T: +48/ 723 970 509

M: m.brodowska@ins-el.com.pl

Paweł Jeziorek

Dyrektor Biura Handlowego

T: +48 723 970 216

M: p.jeziorek@ins-el.com.pl

Mariusz Milewski

Kierownik ds. kluczowych Klientów

T: +48 885 396 338

M: m.milewski@ins-el.com.pl

Bartłomiej Samól

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 588

M: b.samol@ins-el.com.pl

Sprawdź adresy i dane kontaktowe pozostałych oddziałów: